martes, 19 de mayo de 2009

Examen de Ciències per a 1r d'ESO

Examen Tema 8 L’atmosfera terrestre IES Son Rullan 08-09
Nom_____________________________________________ Curs 1rESO____ Data________
1. Fer un esquema amb la composició de l’aire. Quines són les propietats de l’aire?
2. Explica l’efecte hivernacle.
3. Quin gas de l’aire deu la seva presencia a l’activitat fotosintética? Quin altre gas escasseja pre-cisament per la mateixa raó? Explicar què és la fotosíntesi.
4. Fer la taula dels aparells usats en metereorolia.
Magnitud
Unitat
Aparell
5. Defineix: clima, anticiclón, borrasca, i pressió atmosférica
6. Completar els dibuixos: De les formes de precipitació.
7. Completar la taula de substàncies contaminants de l’atmosfera :
Tipus de contaminant
L’origen del contaminant
Conseqüències de cada contaminant.
8. Enumerar les mesures dels governs per corregir l’impacte sobre l’atmosfera. I les mesures indi-viduals.
9. Què significa reciclar ? Quina diferència hi ha respecte de la reutilització ? Quants de tipus de contenidor per reciclar conèixes ? A més de d’aquets contenidors, quins altres llocs poden recullir ob-jectes per reciclar ?
10. Explica de què depèn que es formi rosada o gelada.
Es pot produir algun dels dos fenòmens si l’aire és molt sec ?, raona la resposta.

No hay comentarios:

Publicar un comentario